Eikefjord Ettersøksring

Ettersøksringen har tre medlemmer med godkjente hunder.

Kåre Per Nekkøy Tlf. 95977564, Asle Magne Ellingsund Tlf. 47634479 og Birger Solheim Tlf. 48953975

Tlf. EIKEFJORD ETTERSØKSRING, vaktnr: 95218547

e-post: eikefjord.ettersok@gmail.com  Heimeside: www.eikefjord-ettersoeksring.com

Ta kontakt med Kåre Per Nekkøy e-post: karenekk@gmail.com og få tilsendt skjema for ettersøksavtale.